Diş Gıcırdatma ve Sıkma Tedavisi (Bruksizm)

Diş Gıcırdatma ve Sıkma Tedavisi | Özel Pırlanta Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Diş gıcırdatma, diş sıkma ya da diş taşlama olarak da bilinen bruksizm, genellikle stres kaynaklı olarak ortaya çıkan ve ağız ve diş sağlığını olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur. Bruksizm fark edilmediği veya tedavi edilmediği sürece dişlerde ciddi yıpranmalara ve hatta diş kayıplarına neden olabilir. Ayrıca, sadece ağız ve diş sağlığını değil, aynı zamanda çene ve yüz bölgesini olumsuz etkileyen bu durum, kişinin yaşam kalitesini de düşürebilir.

Bruksizm, genellikle gece uykuda veya gündüz stresli durumlarda ortaya çıkar. Diş gıcırdatma veya sıkma alışkanlığı olan kişiler, genellikle farkında olmadan bu hareketleri yaparlar. Bruksizm belirtileri arasında çene ve yüz ağrısı, diş aşındırma, çene eklemi problemleri, baş ağrıları ve hatta uyku bozuklukları yer alabilir. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız, bir diş hekimine başvurmanız önemlidir.
Bruksizm tedavisi, belirtileri hafifletmek, dişlere ve çeneye zarar vermeyi engellemek ve kişinin yaşam kalitesini artırmak için çeşitli yöntemleri içerir. Tedavi süreci genellikle bir diş hekimi ve bazen de bir çene cerrahı veya uyku bozuklukları uzmanıyla işbirliği içinde yapılır.

Tedaviye yönelik en yaygın yöntemlerden biri, gece uykuda diş gıcırdatmayı veya sıkmayı önlemek için kullanılan gece plağıdır. Bu özel olarak tasarlanmış plaklar, dişleri korur ve çene kaslarını rahatlatır. Ayrıca, stresi azaltmaya yardımcı olacak gevşeme teknikleri, ağrı kesiciler veya kas gevşeticiler gibi ilaçlar da kullanılabilir.

Bruksizm tedavisinde, dişlerde oluşan hasarın onarılması da önemlidir. Yıpranan veya kırılan dişler, dolgular, porselen kaplamalar veya dental implantlar gibi restoratif diş tedavileri ile düzeltilir.

Sonuç olarak, bruksizm diş ve ağız sağlığını olumsuz etkileyen bir durumdur, ancak tedavi edilebilir bir sorundur. Eğer diş gıcırdatma veya sıkma belirtileri yaşıyorsanız, bir diş hekimine danışarak uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmeniz önemlidir. Tedavi ile birlikte, bruksizmi kontrol altına almak ve sağlıklı bir ağız ve diş yapısını korumak mümkündür.

Çene nedir? Ne işe yarar?

Çene, ağız içindeki kavisli yapının temel bileşenlerinden biridir ve açılıp kapanma hareketini gerçekleştirerek yiyecekleri kavramak ve çiğnemek gibi önemli görevleri yerine getirir. Yüzün çerçevesini oluşturan kemiklerden bazıları çeneyi meydana getirir. Çene yapısı, kemiklerin yanı sıra kaslar ve yumuşak dokular tarafından da desteklenir. Bu kompleks yapının işlevi, insan sağlığı için büyük öneme sahiptir.

Normalden daha büyük, küçük veya çarpık bir çeneye sahip olmak, insanların günlük yaşamlarını etkileyebilir. Çene yapısındaki bozukluklar çiğneme, konuşma ve hatta nefes alma gibi en temel gereksinimlerin bile doğru bir şekilde yerine getirilmesini engelleyebilir. Örneğin, uygun bir çene yapısı olmadığında yiyecekleri çiğnemek ve sindirmek zorlaşabilir, konuşma açıklığı ve netliği etkilenebilir ve hatta solunum problemleri ortaya çıkabilir.

Çene, aynı zamanda yüz estetiği ve dış görünümü üzerinde de etkilidir. Yüzün simetrisini ve dengeyi sağlamak için çene yapısının uygun şekilde gelişmiş olması önemlidir. Bu nedenle, çene sağlığı ve uygun çene yapısı, genel sağlık ve yaşam kalitesi açısından büyük bir rol oynamaktadır.

Çene bozukluklarının tedavisi çeşitli yöntemlerle mümkündür. Bu tedavi seçenekleri, çene cerrahisi, ortodontik tedavi (braketler, apareyler vb.), protezler veya diğer restoratif diş tedavileri gibi çene yapısını düzeltmeyi hedefleyen yöntemleri içerebilir. Doğru tanı ve tedavi ile çene bozukluklarının etkileri azaltılabilir ve bireylerin sağlıklı bir çene yapısına sahip olmaları sağlanabilir.

Sonuç olarak, çene ağız içinde önemli bir yapıdır ve açılıp kapanma hareketiyle yiyecekleri kavramak, çiğnemek ve konuşmayı mümkün kılar. Aynı zamanda yüzün estetiği ve simetrisi için de önemlidir. Çene yapısındaki bozukluklar çeşitli sorunlara neden olabilir, ancak uygun tanı ve tedavi yöntemleriyle bu sorunların üstesinden gelinebilir ve sağlıklı bir çene yapısı elde edilebilir.

Çene Anatomisi

Çene, ağız ve yüz yapısının önemli bir bileşenidir ve 3 temel yapıdan oluşur: temporomandibular eklemler, alt çene ve üst çene. Temporomandibular eklemler, alt çenenin düzgün bir şekilde hareket etmesine yardımcı olan eklem yapılardır. Alt çene, dişleri destekler, yüzün alt kısmına şeklini verir ve ağız açılıp kapanırken hareket edebilen bir yapıya sahiptir.

Alt çeneye mandibula da denir ve kafa kemikleri arasında tek hareketli bir kemiğidir. Dişlerin tutunduğu alt çene kemiği, yüzün alt kısmını oluşturur ve çeneye şeklini verir. Mandibula, temporomandibular eklemler aracılığıyla kafatasına bağlanır ve çene hareketlerini sağlar. Ayrıca, alt çene kemikleri arasındaki dişlerin uyumlu bir şekilde kapanmasını da sağlar.

Üst çene veya maksilla, üst dişleri tutan ve yüzün üst kısmının şekillenmesine katkıda bulunan bir yapıdır. Aynı zamanda burun bölgesini destekler. Üst çene kemiği, göz çevresinde yer alır ve yüzün üst kısmının şekillenmesine katkıda bulunarak yüz estetiğini etkiler. Üst çene ve alt çene birlikte çalışarak çiğneme, konuşma ve yüz ifadeleri gibi fonksiyonları gerçekleştirir.

Çene anatomisi, sağlıklı bir ağız yapısının temelini oluşturur. İdeal bir çene yapısı, bu üç yapı arasındaki uyumlu çalışmayı ifade eden bir durumdur ve oklüzyon olarak adlandırılır. Oklüzyon, üst ve alt dişlerin düzgün bir şekilde hizalanması ve birbirlerine tam oturması anlamına gelir. Bu, çiğneme fonksiyonunu, dişlerin aşınmasını ve yüz estetiğini etkileyen önemli bir faktördür.

Sonuç olarak, çene anatomisi, temporomandibular eklemler, alt çene ve üst çene olmak üzere üç temel yapıdan oluşur. Bu yapılar birlikte çalışarak ağız açma-kapama hareketini sağlar, dişleri destekler, yüzün şekillenmesine katkıda bulunur ve oklüzyon denilen ideal çene uyumunu sağlar. Sağlıklı bir çene yapısı, ağız sağlığı, çiğneme fonksiyonu ve estetik görünüm açısından önemlidir.

Çene Nasıl Çalışır?

Çene, konuşma, çiğneme ve yutma gibi günlük aktivitelerde önemli bir rol oynayan alt çene (mandibula) ve üst çene (maksilla) arasındaki kompleks bir sistemdir. Bu iki yapı birlikte çalışarak çeşitli işlevleri yerine getirir.

Alt çene, konuşma veya yemek sırasında hareket eden dilin kontrolünü sağlamakla görevlidir. Aynı zamanda alt çene, dişlerin kavramasını ve çiğnemeyi mümkün kılan bir yapıya sahiptir. Dişlerin üzerindeki kuvvetin dengeli bir şekilde dağılmasını sağlar ve yiyeceklerin etkili bir şekilde çiğnenmesini sağlar.

Üst çene ise hava akışının normal bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur ve burun boşluğunun taban kısmını şekillendirir. Bu sayede nefes alma işlevi düzgün bir şekilde gerçekleşir. Üst çene, aynı zamanda yüz estetiği için de önemlidir, çünkü yüzün üst kısmının şeklini belirler.

Çene yapısını oluşturan kaslar, genellikle her iki tarafta eşit şekilde gelişir ve çalışır. Ancak, bazen çene eklem bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu bozukluklar çene eklemlerindeki açılıp kapanma veya çiğneme esnasında sorunlara neden olabilir. Çene eklem bozuklukları, çene ağrısı, çene kilitlenmesi, çene sıkışması gibi belirtilerle kendini gösterebilir ve günlük aktiviteleri etkileyebilir.

Çene eklem bozukluklarının nedenleri çok çeşitli olabilir. Bunlar arasında çene travması, aşırı diş gıcırdatma (bruksizm), eklemlerde iltihaplanma gibi durumlar yer alabilir. Tedavi, genellikle semptomlara ve bozukluğun nedenine bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda, ağızlık veya apareyler kullanarak çene eklemlerini desteklemek ve rahatlatmak mümkün olabilir. Daha ciddi vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Sonuç olarak, çene alt çene ve üst çene arasında karmaşık bir ilişki içeren bir sistemdir. Alt çene konuşma ve çiğneme hareketlerini kontrol ederken, üst çene hava akışını düzenler ve burun boşluğunu şekillendirir. Çene eklem bozuklukları çene hareketlerini etkileyebilir, ancak doğru tanı ve tedavi ile bu sorunların üstesinden gelinebilir.

Bruksizm (Diş Sıkma/Gıcırdatma) Nedir?

Bruksizm, dişleri sıkma veya gıcırdatma hali olarak bilinir ve uyanık ve uyku ilişkili olmak üzere iki türü vardır. Her iki durumda da kişi farkında olmadan dişlerini sıkar veya gıcırdatır.

Uyanık bruksizm veya gündüz bruksizmi, kişinin farkında olmadan dişlerini sıkması veya gıcırdatması durumudur. Bu tür bruksizm daha kolay teşhis edilebilir çünkü kişi uyanıkken yaptığı diş gıcırdatma çevresindekiler tarafından fark edilebilir. Bu nedenle kişi yaşadığı sorunu daha kolay fark edebilir.

Uyku ilişkili bruksizm veya gece bruksizmi ise uykuyla ilişkili bir hareket bozukluğudur. Kişi uyku sırasında dişlerini gıcırdatır veya sıkar. Bu tür bruksizm, uyku apnesi, horlama gibi uyku bozukluklarıyla ilişkilendirilebilir. Uyku ilişkili bruksizm genellikle komplikasyonlar ortaya çıkana kadar fark edilmez. Bu nedenle bruksizm semptomlarını bilmek ve düzenli diş muayenesi yaptırmak önemlidir.

Bruksizm, genellikle stresle ilişkilendirilen bir durumdur. Ancak, uyku bozuklukları, diş veya çene yapısındaki problemler, yanlış ısırık düzeni gibi faktörler de bruksizmin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Bruksizm, dişlere, çene eklemine ve çevre dokulara zarar verebilir. Dişlerde aşınmalara, çene ağrısına, baş ağrısına, çene eklemi sorunlarına ve hatta diş kayıplarına yol açabilir.

Bruksizmle ilgili semptomları bilmek önemlidir. Bu semptomlar arasında diş aşınması, diş veya çene ağrısı, çene eklemi tıklaması veya ağrısı, baş ağrısı ve çiğneme kaslarında sertlik veya hassasiyet yer alabilir. Eğer bruksizm belirtileri yaşıyorsanız veya dişlerinizde aşınma fark ediyorsanız, bir diş hekimine başvurmanız önemlidir. Diş hekimi, bruksizm teşhisi koymak ve uygun tedavi seçeneklerini önerebilmek için sizi değerlendirecektir.

Sonuç olarak, bruksizm dişleri sıkma veya gıcırdatma hali olarak tanımlanan bir durumdur. Uyanık bruksizm uyanıkken, uyku ilişkili bruksizm ise uyku sırasında ortaya çıkar. Stres, uyku bozuklukları ve çene yapısı gibi faktörler bruksizme katkıda bulunabilir. Bruksizm, diş ve çene sağlığını olumsuz etkileyebilir, bu nedenle belirtilerini bilmek ve uygun tedavi için bir diş hekimine başvurmak önemlidir.

Bruksizm Neden Olur?

Bruksizm, fiziksel bir sorun gibi görünse de aslında temelinde stres yatar. Öfke, hayal kırıklığı, endişe ve genel stres gibi duygusal durumlar, diş gıcırdatma veya diş sıkma eylemini tetikleyebilir. İnsanların yaşadığı sinirsel gerginlikler, çene kaslarının kasılmasına ve dişlerin sıkılmasına neden olabilir.

Stres, bruksizmin en yaygın nedenlerinden biridir. Günlük yaşamın zorlukları, iş stresi, ilişki problemleri, maddi kaygılar veya duygusal sıkıntılar, kişilerde stres düzeyini artırabilir ve bu da diş gıcırdatma veya diş sıkma şeklinde kendini gösterebilir. Stresle başa çıkma yöntemleri öğrenmek, gevşeme tekniklerini uygulamak veya stresi azaltacak aktivitelere zaman ayırmak, bruksizm semptomlarını hafifletebilir.

Bazı durumlarda, antidepresanlar veya diğer ilaçlar kullanımı da bruksizmi tetikleyebilir. Bu ilaçlar, sinir sistemi üzerinde etkili olabilir ve diş gıcırdatma veya sıkma gibi yan etkilere yol açabilir. Eğer bruksizm semptomları ilaç kullanımıyla ilişkilendiriliyorsa, doktorunuza danışarak alternatif tedavi seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Bruksizm ayrıca çene yapısındaki problemler, uyku bozuklukları ve dişlerdeki uyumsuzluklar gibi faktörlerle de ilişkilendirilebilir. Bazı kişilerde dişlerin yanlış hizalanması veya çene eklemindeki bozukluklar bruksizmi tetikleyebilir. Bu durumlarda, diş hekiminizin veya çene cerrahınızın önerdiği tedavilerle bu sorunların üstesinden gelmek mümkün olabilir.

Sonuç olarak, bruksizm temelde stresle ilişkilidir. Öfke, hayal kırıklığı, endişe ve genel stres gibi duygusal faktörler, diş gıcırdatma veya diş sıkma eylemini tetikleyebilir. Ayrıca, bazı ilaçlar, çene yapısı problemleri ve uyumsuzluklar da bruksizme katkıda bulunabilir. Stres yönetimi teknikleri ve uygun tedavilerle, bruksizm semptomları azaltılabilir ve diş ve çene sağlığı korunabilir.

Bruksizm (Diş Gıcırdatması) Belirtileri Nelerdir?

Bruksizm (diş gıcırdatması), çeşitli belirtilerle kendini gösterebilen bir durumdur. İşte bruksizm belirtileri:

 • Kişinin birlikte uyuduğu kişilerin uyanmasına neden olacak şiddetle diş gıcırdatma ve sıkma hareketleri yapması. Bu durum, çevrenizdeki insanlar tarafından fark edilebilir.
 • Dişlerde meydana gelen deformasyonlar. Dişlerde düzensizlikler, aşınmalar veya çatlaklar oluşabilir.
 • Aşınmış diş minesi. Sürekli dişlerin birbirine sürtünmesi, diş minesinde aşınmalara yol açabilir.
 • Artan diş hassasiyeti. Dişlerde hassasiyet ve ağrı hissi oluşabilir, özellikle sıcak, soğuk veya tatlı gıdalar tüketildiğinde artabilir.
 • Çene kaslarında ağrı, yorgunluk veya gerginlik hissi. Çene çevresinde hissedilen ağrı, kaslarda yorgunluk veya gerginlik hissi oluşabilir.
 • Çenenin tam olarak açılıp kapanmaması. Bruksizm çene eklemini etkileyebilir ve çene hareketlerinde kısıtlamalara veya ağrılı hislere neden olabilir.
 • Kulak sağlığıyla ilgili bir sorun olmasa da sık sık tekrar eden kulak ağrısı. Bruksizm bazen kulak bölgesinde ağrıya sebep olabilir, ancak bu durum genellikle kulak sağlığı sorunlarından ayrıdır.
 • Şakaklardan başlayan baş ağrısı. Bruksizm çene kaslarındaki gerginlik nedeniyle baş ağrılarına yol açabilir, özellikle şakak bölgesinde hissedilen ağrılar sık görülebilir.
 • Yanak içinde yara. Sürekli diş sıkma veya gıcırdatma, yanak içinde yaralara veya çiğneme dokusunda tahrişlere neden olabilir.
 • Çene, boyun ve yüz bölgesinde ağrı. Bruksizm, çene kaslarına ve çevresindeki dokulara aşırı stres uyguladığından, bu bölgelerde ağrı hissedilebilir.

Bruksizm belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazı durumlarda semptomlar hafif olabilirken, bazı durumlarda daha şiddetli olabilir. Eğer bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, bir diş hekimine başvurarak uygun tanı ve tedavi için destek almanız önemlidir.

Bruksizm Nasıl Teşhis Edilir? Kullanılan Tanı ve Testler

Bruksizm teşhisi, genellikle diş hekimleri tarafından düzenli yapılan diş muayeneleri sırasında ele alınır. Diş hekimi, hastanın diş minesinde aşınma ve diğer belirtileri kontrol ederek bruksizme dair şüpheleri değerlendirir. Ayrıca, hastanın yukarıda belirtilen şikayetleri aktarması da teşhis sürecinde önemli bir rol oynar.

Bruksizmin teşhisi için fiziksel bir muayene yapılır. Bu muayene sırasında çene kaslarında hassasiyet, dişlerde hasar, kırık veya aşınma gibi bulgular araştırılır. Ayrıca, alt çene kemiği ve yanak iç kısımlarındaki hasarların tespiti için röntgen çekilebilir.

Bazı durumlarda, bruksizmin seviyesini ve etkisini daha iyi anlamak için ek testler yapılabilir. Örneğin, bir uyku testi veya polisomnografi, uyku ilişkili bruksizmin varlığını ve şiddetini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu test, kişinin uyku sırasında diş sıkma veya gıcırdatma hareketlerini kaydetmek amacıyla uygulanır.

Ayrıca, diş hekimi veya çene cerrahı, bruksizmin etkilerini ve çene yapısındaki değişiklikleri daha iyi görebilmek için 3D dijital görüntüleme veya elektromyografi gibi diğer tanısal yöntemleri de kullanabilir.

Bruksizm teşhisi için kullanılan tanı ve testler, kişinin belirtilerini doğru bir şekilde değerlendirmek ve uygun tedavi planını oluşturmak için önemlidir. Eğer bruksizm şüphesi varsa, bir diş hekimine başvurmak ve detaylı bir değerlendirme için profesyonel yardım almak önemlidir.

Bruksizm Kimlerde görülür? Risk Faktörleri Nelerdir?

Bruksizm, çeşitli risk faktörlerinden etkilenebilen bir sorundur. Diş sıkma ve gıcırdatma durumu, kalıtımsal özelliklere sahip olabileceği gibi farklı hastalıklarla da ilişkilendirilebilir.

Yaş, bruksizmin görülme sıklığını etkileyen bir faktördür. Bu durum genellikle küçük çocuklarda daha sık görülür ve genellikle yetişkinlik dönemine geçildiğinde kendiliğinden ortadan kaybolur.

Kişilik tipi de bruksizm riskini etkileyebilir. Agresif, rekabetçi veya hiperaktif kişilerde diş sıkma ve gıcırdatma sorunu daha yaygın olarak görülür.

Genetik faktörler de bruksizm riskini etkiler. Ailesinde bruksizm öyküsü olan kişilerde bu sorunun görülme ihtimali daha yüksektir. Genetik yatkınlık, bireyin bruksizm geliştirme olasılığını artırır.

Bazı hastalıklar da bruksizm riskini artırabilir. Parkinson hastalığı, demans, gaströzofageal reflü bozukluğu (GERD), gece terörü, epilepsi ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi sağlık sorunlarıyla birlikte bruksizm daha sık görülme eğilimindedir.

Bruksizm, bir kişinin yaş, kişilik özellikleri, genetik yatkınlık ve bazı sağlık sorunları gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu risk faktörlerinin farkında olmak, bruksizm hakkında bilinçlenmek ve gerektiğinde bir uzmana başvurmak önemlidir. Bir diş hekimi veya uyku uzmanı, bruksizm teşhisi ve tedavisi konusunda yardımcı olabilir.

Diş Gıcırdatma Hangi Sorunlara Yol Açar?

Diş gıcırdatma genellikle ciddi sorunlara yol açmasa da, şiddetli vakalarda bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Şiddetli diş gıcırdatma sorunu olan kişilerde aşağıdaki sorunlar görülebilir:

 • Diş ve çene deformiteleri: Sürekli ve şiddetli diş gıcırdatma, dişlerde ve çenelerde deformasyonlara neden olabilir. Bu deformiteler estetik sorunlara yol açabilir ve çene yapısında bozulmalara sebep olabilir.
 • Gerilim tipi baş ağrısı: Diş gıcırdatma, baş ağrılarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Özellikle gerilim tipi baş ağrıları, çene ve çevresindeki kasların sürekli gergin olmasından kaynaklanabilir.
 • Yüz ve çene ağrısı: Diş gıcırdatma, çene kaslarında ağrı, yorgunluk ve gerginlik hissine yol açabilir. Ayrıca çene eklemi çevresindeki dokularda da ağrı meydana gelebilir.
 • Temporamandibular eklemlerde sağlık sorunları: Diş gıcırdatma, temporamandibular eklemlerde (çene eklemi) sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu eklem bozuklukları çene ağrısı, kulak ağrısı, çiğneme zorluğu ve ağız açma-kapama zorluğu gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Çene eklemi bozuklukları, genellikle kendiliğinden düzelme eğilimindedir ve cerrahi olmayan tedavi yöntemleriyle yönetilebilir. Ancak bazı durumlarda, komplikasyonlar ciddi seviyede ise cerrahi müdahale gerekebilir.

Eklem splinti, çene ve eklem hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir aparat olarak karşımıza çıkar. Eklem splinti, çenenin doğru şekilde hizalanmasını ve diş sıkma ile diş gıcırdatmanın engellenmesini sağlar. Kullanım süresi, bireyin yaşadığı soruna bağlı olarak değişebilir.

Diş gıcırdatma, çeşitli sorunlara neden olabilen bir durumdur. Bu sorunlar, uzun süreli ve şiddetli diş gıcırdatma durumlarında ortaya çıkabilir. Diş hekiminiz veya uyku uzmanınız, diş gıcırdatmanın neden olduğu sorunları teşhis etmek ve uygun tedavi seçeneklerini önermek için en iyi kaynaklardır.

Bruksizm Tedavi Ne Kadar Sürer?

Bruksizm tedavisinin süresi, kullanılan tedavi yöntemine ve bireyin tepkisine bağlı olarak değişebilir. Ağız koruyucu veya splint kullanımı gibi planlanan tedaviler genellikle en az 3 ay olarak başlangıç aşamasında planlanır, ancak tedavi süresi bireyin durumuna bağlı olarak uzayabilir.

İlaç tedavisi, genellikle kişinin stresini ve anksiyetesini azaltmaya yönelik olduğunda, bireyin tedaviye nasıl tepki verdiği ve stres seviyesini ne kadar azalttığına bağlı olarak sürede değişiklik gösterebilir.

Diş sıkma botoksu veya DentalBotoks olarak bilinen uygulamalar, ortalama 10 dakika süren bir uygulama ile 6 aylık sonuçlar sağlayabilen ve düzenli tekrarlandığında sürenin uzayabileceği bir tedavi yöntemidir.

Botulinum toksin ile tedavi, diş sıkma veya diş gıcırdatma sorunu için etkili bir yöntem olarak uzun yıllardır kullanılan ve hızlı etkisiyle dikkat çeken bir tedavi yöntemidir.

En etkili tedavi yöntemi, bireye özel planlanan tedaviler olarak kabul edilebilir. Kişiye özel olarak hazırlanan eklem plakları, bu sorunun olası komplikasyonlarını engellemede oldukça etkilidir.

CAM/CAD teknolojileri ile kişinin ağız ve diş yapısına özel olarak hazırlanan splintler, hem dişleri korumada hem de bruksizmi önlemede başarılı sonuçlar verebilir. Ayrıca DentalBotoks uygulaması da diş sıkma sorununu önemli ölçüde azaltan bir tedavi seçeneğidir.

Ağız koruyucuları ve ağız atelleri, bruksizm tedavisinde kullanılan materyallerdir. Bu materyallerin kişiye özel olarak uyarlanması, tedavinin başarısı için önemlidir. Ağız koruyucuları ayarlanamayan aparatlar iken, ağız atelleri veya eklem splintleri kişinin çene yapısına ve diş hizasına göre özel olarak tasarlanır.

Eklem splinti, tüm dişlerin eşit derecede temas etmesini ve istenen hizada durmasını sağlayarak yardımcı olur. Ağız koruyucuları ise diş sıkmanın artmasına neden olabilecek yapı ve malzeme özelliklerine sahip olabilir.

DentalBotoks uygulaması, bruksizm semptomlarını azaltmaya ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik bir yaklaşımdır.Botulinum toksinin Tip A versiyonu masseter kaslarına enjekte edildiğinde, yaklaşık 6 aylık bir süre içinde bruksizm ortadan kalkabilir veya hafifleyebilir.

Bruksizm tedavisi, bireyin durumuna ve tercihlerine bağlı olarak farklı tedavi yöntemlerini içerebilir. Bir diş hekimi veya uzman sağlık uzmanıyla görüşmek, uygun tedavi seçeneklerini belirlemek ve tedavi sürecini yönetmek için önemlidir.

Scroll to Top